Dự án tiêu biểu

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty Bảo vệ Tân Việt Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ văn phòng, bảo vệ kho hàng, bảo vệ tài sản doanh nghiệp, cung cấp vệ sĩ bảo vệ hàng hoá tài sản trong quá trình vận chuyển, lưu kho.

Cơ quan nhà nước

Bảo vệ Tân Việt Hà Nội là đơn vị nhận được sự tin tưởng của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ mục tiêu văn phòng các cơ quan nhà nước, dịch vụ bảo vệ trong các sự kiện ngày lễ trọng đại quốc gia.

Bảo vệ Cung thể thao Nam Định

Bảo vệ Cung thể thao Nam Định

Công ty cổ phần BIFI

Công ty cổ phần Hiway

Ngân hàng Agribank

Tập đoàn japfa

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Thiên Sơn

Công ty cổ phần 3/2

Tổng công ty xây dựng Thành An

Công Ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội

Viện chiến lược bộ y tế